Нашият екип

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ
Иван Тодоров

Доц. Д-р Иван Спиридонов Тодоров дмн, дългогодишен завеждащ клиниката по детска оториноларингология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Специализирал в Германия, Италия, Русия. Дългогодишен преподавател в Катедрата по УНГ болести към Медицински Университет - София.

Има множество научни съобщения и публикации. Почетен член на Оториноларингологичното дружество на Италия. Потомствен лекар 3 поколение.

Спиридон Тодоров

Проф. Д-р Спиридон Иванов Тодоров дм. Завършил е висшето си образование в Медицинска Академия –София през 1990г. Потомствен лекар 4 поколение. Работи в УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”. От 2014г е Началник клиника по УНГБ в УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”.

Преподавател към Катедрата по „УНГ болести” на Медицински университет София. Специализирал е във Франция, Австрия, Полша. Има научни публикации в специализирани издания по Оториноларингология.