Носни полипи

Заболяването се развива в следствие на продължително хронично дразнене на лигавицата при синузити, алергични хреми, възпалителни заболявания и др. Носните полипи произхождат и мигрират от различни синузи (най-често от максиларния).

Наранявания на гръкляна

Нараняванията на гръкляна се две групи - външни и вътрешни наранявания.Поради местоположението на гръкляна външните наранявания са свързани в повечето случаи с нараняване на съседни органи - лице, долна челюст, щитовидна жлеза, глътка,

Морбилен отит

Определение

Той се причинява от вирус, към който се прибавя и бактериална инфекция. Протича като остър медиален отит. Входната врата е лигавицата на горните дихател ни пътища.

Клинична картина

Заболяването се предхожда или придружава от едропетнист

Изгаряния на гръкляна

Изгарянията на гръкляна са термични (при висока тенмпература) и химични (от киселини и основи). Термичните изгаряния се срещат рядко и настъпват при случайно пиене или ядене на горещи течности или храни.

Изгаряне на ушната мида

Определение

Изгаряне на ушната мида се наблюдава най-често при злополука по време на работа. То настъпва при експлозия, от вряла вода, водни пари, огън, светкавица. Различават се три степени изгаряне, както при измръзване (първа, втора, трета).

Заболявания на вътрешното ухо

Тимпаногенен лабиринтит

Определение

Възпалението на вътрешното ухо е вторично заболяване и се развива по три начина:

1. Тимпаногенен лабиринтит като услож нение на остро или хронично възпаление на средното ухо;

Заболявания на външното ухо

Измръзване на ушната мида

Различават се три степени на измръзване: I-ва степен - кожата на ушната мида е тъмно- до синкаво-червена, болният усеща сърбеж и парене; II-ра степен измръзване се характеризира със зачервяване и отток на кожата на ушната мида, като се появяват и мехурчета; III-та степен измръзване е най-тежката - настъпва некроза не само на кожата, но и на хрущяла.