Чуждо тяло във външния слухов проход

СНПЧ А7 Уфа, обзоры принтеров и МФУ

Определение

Чуждите тела обикновено се задържат в най-тесните места на външния слухов проход - там където се съединяват костната с хрущялната част. Когато чуждото тяло има свойството да набъбва (напр. фасулено зърно) външният слухов проход може да се запуши напълно и тогава слухът значително намалява.

При по-продължително задържане на чуждото тяло може да се развие екзема или нагнояване.

Лечение

Отстраняването на чуждото тяло става или посредством промивка с хладка вода /при малки чужди тела,които не набъбват/ или с помощта на специални кукички. То се извършва от лекар-специалист. Изваждането на чуждото тяло с пенсети е противопоказно поради риск от наблъскване на тялото още по-дълбоко и от пробив на тъпанчето. Предпоставка за успешно изваждане на чуждото тяло е доброто фиксиране на главата, особено у по-малки деца. При попадане на насекоми във външния слухов проход отначало се накапва течно масло или спирт, които ги умъртвяват и след това се прави промивка.